facebooktwittermail d

Stor eller liten skattereform?

En höjd kapitalbeskattning kan ge olyckliga konsekvenser för framtida generationsskiften. Små justeringar i skattereformen är motiverat – men inte mer än då, skriver Urban Rydin i en krönika.