facebooktwittermail d

Stor efterfrågan på svenska brädor

Sveriges sågverk är på väg mot det bästa året på tio år. Konsumtionen ökar i de flesta länder, och även på hemmaplan.

Konsumtionen av brädor och plank ökar i Europa, Nordamerika och Kina samtidigt. Historiskt är detta unikt.

– Tre stora förbrukningsregioner är på uppgång och det är lite ovanligt. Om du jämför med tidigare uppgångar har det inte varit så. Nu har vi en stor marknad i Asien för sågade trävaror också, säger Jonas Mårtensson som är chef för affärsområde Trä inom SCA till Dagens Industri.

De svenska sågverksföretagen har under flera år brottats med dålig lönsamhet. Cirka 18 miljoner kubikmeter trävaror produceras varje år vid de svenska sågverken, men bara 16 procent av produktionen är så lönsam att sågverken kan investera för framtiden, visade ATL:s genomgång i våras.

Men nu har lönsamheten förbättrats avsevärt.

– Den lönsamhet som vi taktar nu har vi inte sett sedan 2007, strax före finanskrisen. Vi har haft en stark period sedan i september, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl till DI.

Sågverksproduktionen ökar dock, särskilt i Finland och i Ryssland.

– Men efterfrågan är så stark att marknaden sväljer allt, säger Jonas Mårtensson.

Allt talar för en fortsatt hög efterfrågan på trävaror i höst. De senaste veckorna har dock valutorna försvagats, framför allt dollarn och pundet, vilket betyder en något sänkt lönsamhet för de exportberoende sågverksföretagen.

LÄS MER: Svårsläckt brand i pelletsfabrik

PREMIUM: Han satsar på blandskog för ekonomins skull

LÄS MER: Första massavedslasset från mellanskog till Östrand

PREMIUM: Crossförare försökte meja ned skogsägare