facebooktwittermail d

”Sälj din björk dyrt utomlands”

Den som har björk att sälja nu har stora möjligheter att göra en god affär genom att låta de som exporterar utomlands köpa. Det tipset ger ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg.

Carl Johan Moberg

När man läser “skogsmedia” är det tydligt att efterfrågan på björk är väldigt stor just nu. Varför är det så och vad gör björken så eftertraktad? 

Anders, skogsägare i sydöstra Småland

Hej och tack för din fråga!

Björken är ett trädslag som genom tiderna varit och är viktig. Både för naturen men också för oss människor. Det är ett trädslag som blivit lite trolskt symbol för fruktsamhet, magi och lidande. I vissa områden är det en självklarhet att midsommarstången ska kläs med just björkris och samtidigt är björken en mycket viktig del i uppvärmning av våra hus. Den är en viktig komponent i massatillverkning och även ett trädslag som jag tycker borde sågas betydligt mer än vad som görs idag i Sverige.

I den stora industrialisering av våra skogar blev björken illa sedd. Den hämmade ju produktionen av tall och gran. Därför har vi idag inte de volymer björk som vi skulle kunna ha haft och kunskapen om att sköta björkskogar har blivit lidande. Det har skapat ett underskott och ett svagt intresse för att odla björk. Det blir extra tydligt när efterfrågan skjuter i höjden just nu.

För massaindustrin är björken en viktig ingrediens. Det har varit svårt att hitta tillräckliga volymer björk i Sverige och köparna har tvingats utomlands. Exempelvis i Baltikum och Ryssland. Balterna har mer björk i sina skogar samt mer kunskap och tradition av att ta tillvara den. Ryssland var fram till krigsutbrottet en viktig leverantör av björk. Speciellt till Finland. Det flödet fick ett abrupt stopp. Det gör att industrin fått upp ögonen för den svenska och norska björken. Det återspeglar sig i prisnivån på björk. Går vi västerut till Norge, skedde det i september en historisk höjning på björkmassaved, från 300 kronor till 600 kronor per kubikmeter fast under bark. Lägg då till att man under året sett pris över 1100 kronor per kubikmeter fast under bark på björk i Baltikum. Så skillnaden är fortsatt väldigt stor trots en dubbling av priset.

Men varför skiljer det så mycket? Betalningsförmågan är just nu väldigt hög hos förbrukarna av björkfiber. Men många vill undvika att driva pris på hemmaplan och köper därför hellre dyrt utomlands. Inte speciellt bra för den svenska skogsägarens ekonomi. Men det skapar möjligheter för dig som markägare att sälja dyrt utomlands. Genom att låta de som vill exportera björk från Sverige, få möjligheten att köpa dina volymer. Efterfrågan är stor, inte minst från Finland som tidigare köpt stora volymer från Ryssland. 

Dessutom har efterfrågan på biobränsle från skogen exploderat med rusande energipriser. Vedeldandet går upp och då är vi många som vill köpa björk. Det gör att vedtillverkarna kan höja priserna i takt med efterfrågan. Även om vedmarknaden i Sverige är betydligt mindre än massaindustrins aptit för björk, så gör det skillnad på marginalen. Men vedförbrukningen går även upp på kontinenten. Då blir det enorma volymer och båtar med spisved som lämnar Sverige.

Så har du björk att sälja just nu, både timmer och massaved, så finns det väldigt goda möjligheter till bra affärer för dig och din skogsgård. För det är många som har stort behov av björk.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten