facebooktwittermail d

Swedish Agro Machinery startar egen lärlingsutbildning

Den stora bristen på maskinmekaniker har gjort att maskinleverantörsföretagen inom lant- och skogsbruk får hitta nya vägar när de ska rekrytera. Swedish Agro som har ett stort behov av att nyanställa personal startar till hösten en egen lärlingsutbildning.

Mekaniker hos John Deere Forrestry
John Deere Forrestry behöver anställa fyra till fem servicetekniker och ännu fler på längre sikt. FOTO: JOHN DEERE FORRESTRY

I 20 år har organisationen Maskinleverantörerna jobbat med frågan om mekanikerbrist.