facebooktwittermail d

Stor brist på arbetskraft i sydöstra Sverige

Det är svårt för lantbruksföretag att hitta medarbetare med rätt kompetens, men intresset för lantbruksutbildningar växer.

Bondgård på Öland.
Det råder brist på personal i bland annat Kalmar län (arkivbild). FOTO: TRONS/TT

Det finns många lediga lantbruksjobb i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Störst brist är det på djurskötare, maskinförare inom lantbruket, samt röjare och maskinförare inom skogsindustrin. 

Det framgår av en ny enkät som Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och LRF Sydost har genomfört. Cirka 10 procent av de som svarade på enkäten söker personal just nu, 17 procent kommer att behöva anställa inom det kommande året.

– Vardagen för lantbrukare är att hämta arbetskraft från bemanningsfirmor och från utlandet. De behöver vara mångsidiga för att hittar arbetskraft. Ibland kan det bli en bromskloss. Det går inte att bygga ut en verksamhet utan personal, säger Roger Gustafsson, ordförande för LRF Sydost.

Mats Halling, vd Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, instämmer.

– Enkäten bekräftar det vi vet sedan tidigare. Det är svårt att anställa djurskötare, maskinförare och även personal till trädgårdsföretag.

Hushållningssällskapet och LRF Sydost har genomfört enkäten för att få fram ett kunskapsunderlag som de vill använda när de diskuterar med kommuner om satsningar på lantbruksutbildningar, men också för att kunna presentera siffror för de som vill börja arbeta inom de gröna näringarna.

– Behovet av arbetskraft är någorlunda lika över åren, men det är elevintresset som är bekymret. Nu ser vi att det är uppsving, antalet elever på naturbruksskolorna ökar, säger Mats Halling.

Mats Halling, vd för Hushållningsällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.
Mats Halling, vd för Hushållningsällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. FOTO: TOBIAS VINDERVI

Ökat söktryck till naturbruksskolorna

Sedan 2017 har antalet elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges tre naturbruksskolor ökat med 50 procent.

– Vi vill sporra elever att söka utbildningar inom lantbruk. Enkäten visar att det finns stora möjligheter att få jobb, säger Roger Gustafsson.

Bland vuxna är det många i dag som vill byta yrkesbana. Men det är inte lätt att skola om sig. Vissa kommuner satsar på komvuxutbildningar inom lantbruk, men inte alla.

– Yrkeshögskolan är ett krångligt system. Skolorna får bara avtal på några år inom yrkeshögskolan och det ger ingen långsiktighet. Vi driver en distansutbildning inom lantbruket som eleverna själva får betala. Vi marknadsför den inte men har ändå fullt, säger Roger Gustafsson.

Kommer det att finnas tillräckligt med utbildade personer för lantbruksföretag att anställa i framtiden?

– Det kan jag inte veta säkert. För några år sedan när vi hade små årskullar på naturbruksskolorna var det absolut begränsat. Nu går det åt rätt håll. Chansen har ökat och förhoppningsvis kommer vi närmare målet, säger Mats Halling.

LÄS MER:

Han har letat efter djurskötare – i ett år

Enkät om arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna 

Enkäten skickades ut till cirka 3 000 medlemmar i LRF Sydost och Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. 430 personer svarade på enkäten.

Cirka 10 procent av de svarade söker personal just nu, 17 procent kommer att behöva anställa inom det kommande året.

Den kompetens som de tillfrågade efterfrågar mest just nu är djurskötare, maskinförare inom lantbruk, röjare och maskinförare inom skogsindustrin. Inom tre till fem år tror 71 procent av de tillfrågade att de kommer att behöva anställa djurskötare, 57 procent ser ett behov av maskinförare, 55 procent maskinförare inom skogen, 51 procent röjare och plantörer inom skogsindustrin.

Av de tillfrågade tror 35 procent på ett större behov av tekniker inom lant- och skogsbruket och 30 procent ser ett behov av att anställa personal inom trädgård.