facebooktwittermail

Stor bolagsskog till salu i Halland

Bolagsskogarna blir allt dyrare. Och de 520 hektaren som är till salu nu i Halland lär kosta över 100 miljoner kronor.

Gysinge skog säljer totalt 520 hektar skog i Halland.
Gysinge skog säljer totalt 520 hektar skog i Halland. FOTO: GYSINGE SKOG

Gysinge skog AB ska sälja fyra fastigheter på totalt 520 hektar, varav 480 hektar produktiv grandominerad skogsmark, i Falkenberg, Halmstad, Hylte och Ljungby.

Fastigheterna innehåller inte några byggnader. Och det är begränsat med gammal skog att avverka.

– Det är mer ett industriskogsbruk än vad man är van vid när man tittar på fastigheter i Halland i vanliga fall. Man har avverkat efterhand som skogen har blivit mogen, säger mäklaren Martin Haraldsson på Ludvig & Co.

De fyra fastigheterna kan säljas tillsammans eller var för sig.

– Vi öppnar för att man ska kunna lägga bud på helheten eller på delarna. Det gör att fler kan vara med, framförallt på de mindre delarna.

LÄS OCKSÅ: Här är tio dyraste gårdarna på Hemnet - mäklare kommenterar

Bolagsägt ökar priset

Gysinge skog, som ägs av ett par pensionsbolag, bildades 2019 i samband med delningen av Bergvik skog. Skogarna i Sydsverige ligger långt från Gysinges huvudsakliga innehav i Mellansverige.

Gysinge lär göra en bra affär på försäljningen. Utifrån Gysinges senaste årsredovisning bör skogarna i Halland och Kronoberg vara värderade till under 40 miljoner kronor.

Enligt mäklarnas olika webbverktyg skulle de 480 hektaren produktiv skog vara värda runt 70 miljoner kronor. Men:

– Den här skogen får inte plats i någon snurra. Eftersom det är bolagsskog är det svårt att värdera, säger Martin Haraldsson.

Priset kommer att bli högre, menar han. Skog som ägs av bolag är eftertraktat eftersom juridiska personer kan köpa dem. Men bara några få procent av objekten på marknaden säljs av aktiebolag eller andra juridiska personer.

Kan stiga med 40 procent

Så kallade juridiker får betala en premie, och den har stigit enligt Ludvig och Co:s chefsmäklare Markus Helin, som dock påpekar att statistiken är osäker.

– Över en längre period har snittet varit ungefär 9 procent högre pris för skog som ligger i bolag, men den senaste tiden är det snarare 20 procent högre pris. Och i flera fall mer än 20 procent.

Enligt Ludvig & Co:s senaste prisstatistik fick man i genomsnitt betala uppåt 800 kronor per skogskubikmeter i Halland.

Men i höstas sålde Stora Enso skog till skogsfonden Silvestica i Halland för nästan 1 200 kronor per skogskubikmeter. Över 40 procent mer, alltså.

Skulle Gysinges skogar gå för lika mycket hamnar priset på de 480 hektaren över 110 miljoner kronor.

– Oavsett om man är IT-konsult, eller om man har ett spelbolag eller en plastindustri, så får man köpa detta med sina bolags pengar. Och det gör att det blir en helt annan typ av spekulanter som har möjlighet att titta på detta, säger Martin Haraldsson.

Fakta: Gysingeskogen i Halland

Areal: 520 hektar.

Produktiv skogsmark: 480 hektar.

Övrig mark: 40 hektar.

Bonitet: 9,1 kubikmeter/hektar.

Virkesförråd: 97 000 skogskubikmeter.