facebooktwittermail d

Stor areal höstraps garanterar inte en större skörd

Arealen för höstrapsen i år är den största sedan 1965. Men kvalitén på grödorna varierar runtom i landet. I vissa delar har rapsen klarat sig bra, i andra mindre bra.