facebooktwittermail d

Stoppet på Ringhals förlängs: ”Innebär högre elpriser”

Stoppet för reaktor Ringhals 4 till följd av en skadad tryckhållare förlängs ytterligare två månader, till 31 januari.