facebooktwittermail d

Stoppas från att driva ridskola

En hästföretagare i Skåne förbjuds driva ridskoleverksamhet och ska dessutom se till att djuren på gården sköts bättre.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt Länsstyrelsen i Skåne gjordes redan 2009 en kontroll på gården och där det konstaterades att det bedrevs ridskola utan nödvändiga tillstånd. Vid inspektionen gjordes också anmärkning på att en häst var mager, att takhöjden i stallet var för låg på vissa ställen och att alla hästar inte hade tillgång till stall eller ligghall.

Åtta år senare, 2017, gjordes en ny oanmäld kontroll på gården. Ridskoleverksamheten var fortfarande i gång enligt länsstyrelsen och hästar hyrdes ut utan de tillstånd som krävdes. Ägaren förbjöds att fortsätta sin verksamhet.

Syntes på Facebook

Vid nya kontroller under 2018 konstaterades att det fanns 15 hästar på gården vilket i sig kräver ett så kallat § 16-tillstånd enligt djurskyddslagen. Vid kontrollen i augusti förra året gjorde länsstyrelsen på nytt bedömningen att det bedrevs ridskola på gården och pekade bland annat på marknadsföring som gjorts via Facebook. Samtidigt inspekterades den övriga djurhållningen där det anmärktes på att dagsljusinsläppet till hönsen var bristfälligt och att grisarna saknade fri tillgång till vatten.

Själv hävdade hästföretagaren att Facebook-inläggen bara riktade sig till familj och vänner och skrivningen om ridlektioner var ett test för att se om det fanns intresse. Ansökan om tillstånd skulle skickas in men kom aldrig till länsstyrelsen.

Vite om verksamheten drivs vidare

Länsstyrelsen i Skåne beslöt dock på nytt att förbjuda hästföretagaren att driva ridskoleverksamhet och att beslutet skulle följas så snart hästföretagaren fått del av det.

Beslutet kopplades till ett vite på 10 000 kronor per tillfälle som kontroll visar att verksamheten ändå fortsätt.

Länsstyrelsen krävde också att påpekandena om grisarna och hönsen skulle efterlevas snarast.