facebooktwittermail

Nya diken utvecklar flera lantbruk

Emådalen

Nygrävda diken och dammar förhindrar översvämningar på Robert Strandmyrs och Lars Anderssons jordbruksarealer i Emådalen, mellan Fliseryd och Högsby.

– Förhoppningsvis kan vi både få bättre betesmarker och minimera vårt läckage av kväve och fosfor ut i Östersjön, säger Robert Strandmyr.

Lantbrukarna Lars Andersson och Robert Strandmyr hoppas att dikes- och dammprojektet ska resultera i bättre betesmarker.
Lantbrukarna Lars Andersson och Robert Strandmyr hoppas att dikes- och dammprojektet ska resultera i bättre betesmarker. FOTO: FREDRIK LOBERG

För några år sedan tog länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län, och Emåförbundet, initiativ till ett omfattande projekt. Målet är att hitta nya, ekonomiska och miljömässiga, utvecklingsmöjligheter vid Emån. Sedan dess har stora insatser gjorts på grannfastigheterna Bankebergs gård och Fliseryds säteri.