facebooktwittermail d

Stoppad licensjakt prövas inte i högre instans

Har perioden då stoppad licensjakt skulle utförts gått ut finns det ingen anledning att pröva om jakten skulle varit laglig, anser Kammarrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten gjorde inte fel som avskrev ett ärende om licensjakt nästan ett år efter att jaktbeslutet överklagats och jakten stoppats. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast.

Den ursprungliga överklagan av Naturvårdsverkets beslut i december 2013 om licensjakt i Dalarnas, Värmlands och Örebro län gjordes av flera miljöorganisationer. Medan ärendet behandlades i förvaltningsrätten stoppades jakten som skulle hållits mellan den 1 och 15 februari 2014.

I december 2014 beslutade förvaltningsrätten att avskriva ärendet då giltighetstiden för beslutet gått ut.

Korrekt eller inte

Naturvårdsverket överklagade förvaltningsdomstolens beslut. Myndigheten ville ha en bedömning i sak om licensjakten var korrekt eller inte. Kammarrätten går på förvaltningsrättens linje.

Det licensjaktsbeslut som kammarrätten nu tagit ställning till togs innan jaktförordningen ändrades i maj 2014. Nu är Naturvårdsverket högsta instans för överklagan.

Den ändringen har i sin tur ifrågasatts och är under prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.