facebooktwittermail d

Stoppa urbaniseringen och centraliseringen

Landsbygdspartiet har nyligen haft partistämma och bland annat beslutat om naturreservat. Partiordförande Claes Littorin berättar här om partiets huvudfrågor.

Landsbygdspartiet Oberoende, LPO, har haft sitt riksårsmöte i Ervalla, Örebro kommun. Bland annat antogs en miljöproposition från partistyrelsen med 19 olika punkter. En av dem handlade om att LPO i huvudsak säger nej till fler naturreservat.

Vi har i Sverige haft en väldig boom med nya reservat i olika former. LPO anser att privata markägares ansvarsfulla, långsiktiga brukande av den svenska naturen är den främsta anledningen till den vackra variationsrika flora och fauna vi har i dag. Naturreservat är dessutom sämre på att binda kol, medan frisk växande skog är väldigt bra ur den synvinkeln.

Vi uppmanar regeringen, som nyligen meddelat att man vill tillskjuta runt en halv miljard till naturvården, att sluta misshandla markägare. Nyttja deras kunskap i stället för att piska ihjäl deras engagemang med reservatshot och pålagor. Låt mångfalden flöda och sluta tro att era pekpinnar och mallar långsiktigt ger en förbättring ur miljösynpunkt!

Det är stora emotionella och ekonomiska förluster för den enskilde, men också en gigantisk kostnad för skattebetalarna att finansiera den teoretiska politik som drivs igenom med hjälp av lobbyister, vars agenda förefaller vara att göra Sveriges natur till en rekreationsyta för högutbildade innerstadsbor.

Svensk skog har under lång tid varit en motor i svensk ekonomi. Det kommer den att fortsätta vara om vi spelar korten rätt. Dessutom tror vi i LPO att skogen kommer att spela en stor roll för framtida energiproduktion, bara man inte skattar och reglerar ihjäl möjligheterna i kombination med den frihandelsfanatism som råder i svensk politik.

Vår politik generellt går ut på att centraliserings- och urbaniseringspolitiken av i dag måste stoppas! Två av regeringens senaste utspel, höjd drivmedelsskatt och centralisering av nio skattekontor, går dessvärre stick i stäv med den ambitionen. LPO säger blankt nej till detta. En av de motioner som antogs på stämman var just om utlokalisering av statliga verk och myndigheter.

Några övriga stämmobeslut:

• Kraftigt ökad självförsörjningsgrad på livsmedel, av såväl samhällsekonomiska och försvarsmässiga skäl.

• Stimulans till fler betesdjur och hagmarker, då de både är effektiva kolbindare och ger biologisk mångfald.

• Stopp för förbränning av importerade sopor.

• Vi vill stimulera forskning för att få Sverige 100 procent självförsörjande på förnybara energislag. Vi accepterar kärnkraft tills alternativen finns, för att undvika kol och olja.

• Differentierade arbetsgivaravgifter för att stimulera företagande i glesbygd.

• Staten ska ha helhetsansvaret för fiberutbyggnaden och samma anslutningskostnad ska råda för alla medborgare oavsett var man bor.

• Rätt till gårdsstöd även för enheter under fyra hektar.

• Höjda försvarsanlag.

För en verklighetsförankrad sund politik!

Claes Littorin
partiordförande Landsbygdspartiet Oberoende