facebooktwittermail d

Stoppa stöldligornas framfart

Än så länge är stöldligorna de stora vinnarna. Mer kraft måste sättas in på att stoppa dem, menar ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi har ibland en omodern syn på risker. Vi bevakar gränsen mot införsel av narkotika och annat otyg men är oförmögna att stoppa de stora värden i stöldgods som förs ut ur landet. Att utländska stöldligor ska bekämpas till varje pris prioriteras inte på den politiska agendan. Vi måste hävda gränsen åt båda håll.

Ibland är nationalstater och även unioner som EU väldigt illa organiserade. Den som vill utnyttja svagheterna har alla möjligheter. Det har internationella stöldligor förstått och har samlat sig till en offensiv som inte minst drabbar den svenska landsbygden.

Stölderna av maskiner från jordbruk och skogsentreprenörer ökar och dyrbar utrustning försvinner. Inför växtodlingssäsongen töms gårdarnas förråd av växtskyddsmedel. Även byggbranschen har stora problem med stölder av maskiner och verktyg. Mycket av detta förs ut över gränserna.

Det handlar om stora belopp. Försäkringsbolagens samarbetsorganisation Larmtjänst uppskattar att värden för mellan 1 och 2 miljarder försvinner ut ur landet varje år. Eftersom ingen har ansvar för att ingripa mot utförseln finns det heller ingen tillförlitlig statistik. Bristen på kunskap bidrar säkerligen till att det är svårt att få upp ämnet på politikernas agendor.

Dessutom orsakar stölderna och hot om stölder ett stort lidande. Landsbygdsbor lägger många timmar per år att spana efter möjliga tjuvar. Att upptäcka en pågående stöld är långt ifrån ofarligt. Att installera larm och andra säkerhetssystem är nya och stora kostnader för företagarna.

Sista chansen att upptäcka stöldgodset innan det lämnar landet är vid gränsen. Blicken faller naturligtvis på Tullverket som bevakar gränsen. Men för deras del handlar nästan uteslutande om att kontrollera införseln av ett antal varor som vi inte vill få in i landet. Kontrollen av utförsel begränsar sig till krigsmateriel och det som hör till kulturarvet. Och dit räknas tyvärr varken skördaraggregat eller svampbekämpningsmedel.

Om det nu är så att Tullverket är bakbundna av regler och bestämmelser får man väl ändra dem eller sätta in polis med större befogenheter. Det mandatet borde svenska politiker ha.

Om man hänvisar till principerna om fri rörlighet inom EU som argument måste hela problemkomplexet lyftas till en högre nivå och lösas på EU-nivå där bekämpandet av stöldligorna prioriteras. Fri rörlighet i all ära men tjuvgods räknas inte dit.

Att samarbetet mellan polismyndigheter i olika länder ökar och riktar in sig på den organiserade brottsligheten är bra. Men att få tillbaka exporterat stöldgods är svårt, det vore mycket lättare att fånga det innan det passerar gränsen.

Än så länge är stöldligorna de stora vinnarna. Mer kraft måste sättas in på att stoppa dem.

LÄS OCKSÅ: Orsaken till att tullen inte stoppar stulna maskiner

LÄS OCKSÅ: "EU förbjuder oss att stoppa stöldgods"

LÄS OCKSÅ: Fick traktorn stulen – fann tjuvgömma