facebooktwittermail d

Stoppa slamspridningen för barnens skull

Avloppsslam ska hållas borta från all livsmedelsproduktion.

Gifter i avloppsslammet sprids i jordbrukets kretslopp, menar artikelförfattarna.
Gifter i avloppsslammet sprids i jordbrukets kretslopp, menar artikelförfattarna. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON / IBL BILDBYRÅ

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det finns mycket att glädjas över i det svenska jordbruket. Men det finns fortfarande allvarliga problem som snarast måste åtgärdas. Livsmedelsverket har visat att ett 70-tal svåra miljögifter finns i svensk mjölk.

De svenska mjölkbönderna måste nu se till att den typ av gifter som finns i mjölk inte tillförs våra odlingar. Det visar sig att en del kommer som luftnedfall utifrån och en annan del från spridning av avloppsslam. Det är förfärande att se analyser av slam där i stort sett samma gifter som finns i slammet också finns i mjölken.

En del gifter i slammet kan väntas avdunsta och falla ner på mjölkgårdar, även om man inte sprider slam just där. En annan väg är att de gifter som finns i jorden betas upp av kor – upp till cirka ett halvt kilo jord per dygn. Kor tillåts efter några år beta på mark som kontaminerats med slam – så kallad karens. Svåra miljögifter som till exempel dioxiner och PCB är mycket beständiga och mer långlivade än så.

Det finns mätningar som visar att halten av miljögifterna p,p’-DDE, HCB och CB153 är högre i mjölk från områden där man sprider mycket slam än från områden där man sprider lite slam.

Livsmedelsverket slår fast att intaget av miljögifterna dioxiner och dioxinliknande PCB hos barn utgör en ”betydande risk”. Dessa gifter finns i slam. Man anger också att mjölk och kött tillsammans är den stora leverantören av dessa miljögifter till barn, betydligt större än fisk.

Livsmedelsverket understryker vidare att intaget hos barn ska vara så ”litet som möjligt”. Det räcker inte med ”under gränsvärdet”. 4–7 procent av våra barn överskrider det tolerabla dagliga intaget (TDI) - allvarligast för de minsta barnen. Dioxiner och PCB som lagrats i en kvinnas kropp förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Livsmedelsverket anger att dioxiner och PCB har visat sig kunna påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet i djurförsök, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen samt orsaka cancer.

Om nu ett stort antal svåra miljögifter av den typ som sprids med slam finns i både bröstmjölk, vanlig mjölk och troligen i modersmjölkersättning måste slamspridningen snarast avbrytas. Det är både orimligt och oacceptabelt att den svenska livsmedelsproduktionen själv sprider ut miljögifter. Det är helt otillräckligt att ”slam inte sprids på mjölkgårdar” i och med att många miljögifter som finns i slam även återfinns i mjölk.

Vi hoppas att våra mjölkbönder ställer kravet genom sina mejerier att all slamspridning snarast förbjuds, så att småbarnsföräldrar därmed inte behöver informeras om och oroas av innehållet i mjölk. Ingen kan i dag påstå att mjölk är ett ”säkert livsmedel”. Försök att försvara slamspridningen förvärrar sannolikt dagens ömtåliga situation.

Gunnar Lindgren, civilingenjör

Tord Melander, journalist

Lena Jarlöv, arkitekt