facebooktwittermail d

Stoppa släckningen av kopparnätet

Bredbandsutbyggnaden tar fart över landet. Staten skjuter till mer resurser. Det är bra, men den ursprungliga idén att lämna hela utbyggnaden till frivilliga krafter och föreningslivet har skapat många flaskhalsar och mycket dubbelarbete.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Administrationen omkring stödansökningarna och slumpmässigheten i vilka som blir utvalda är också mycket frustrerande.

Och tid tar det. I många fall hinner fibern inte komma på plats innan den gamla telefonlinjen är nedlagd. Telia Sonera har kontrollen över kopparnätet och kan inte stänga ner det snabbt nog. I ett storstadsperspektiv finns det gott om alternativ. Om inte fibern är framdragen finns det mobila lösningar som fungerar.

På landsbygden är det inte riktigt så. Där hankar man sig fram på de slitna kopparledningarna som ändå levererar ett ADSL-bredband med hygglig prestanda som är mycket bättre än de luftburna alternativen.

Det har många landsbygdsföretagare upptäckt när bredbandet är borta. Alla lantbrukare är beroende av en bra uppkoppling för att klara bara sina myndighets- och bankkontakter. Och sköter man inte sin rapportering till Jordbruksverket blir det dyrbart, det vet alla.

Och ännu värre är det för den som driver turistverksamhet eller försäljning på gården. Utan kundkontakt blir det inga intäkter. Dessa företag, som står för framtiden på landsbygden, måste få chansen att fungera.

De stora infrastruktursatsningarna som gav oss rikstäckande el- och teleförbindelser hade båda en lång och stökig barndom med många aktörer och ständig växtvärk. Men efter 100 år var utbyggnaden klar och allt i gott skick.

Så mycket tid har vi inte nu. Fungerande bredband är ett måste. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson lovade i Aktuellt att Telia ska erbjuda en fungerande tjänst, och om de mot förmodan inte gör det ska Post- och Telestyrelsen hjälpa till. Det har uppenbarligen inte fungerat överallt.

Det finns en utväg till och det är att skärpa lagen så att det bredband som erbjuds har en betydligt högre hastighet än dagens krav på 1 Mbit per sekund.

Det var anpassat till en verklighet som gällde för något decennium sedan, men inte nu och inte i framtiden.

Ett krav på högre hastighet skulle kunna bromsa stängningen av kopparnätet tills alternativen fungerade. Den ansvarige ministern Eriksson tänkte högt om detta i tv.

Låt den tanken landa i ett beslut som ger landsbygdsföretagarna en smidig övergång till modern teknik.