facebooktwittermail

”Stoppa den militanta aktivismen i skogen”

Miljöaktivismen har nu nått skogsbruket, skriver Kristina Yngwe (C) och Peter Helander (C).

De gröna näringarna är viktigare än någonsin för vårt klimat och vår välfärd, skriver Centerpartiets Kristina Yngwe och Peter Helander. (Arkivbild)
De gröna näringarna är viktigare än någonsin för vårt klimat och vår välfärd, skriver Centerpartiets Kristina Yngwe och Peter Helander. (Arkivbild) FOTO: CALLE BREDBERG/SCANDINAV

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De gröna näringarna utsätts alltmer av attacker från militanta miljöaktivister. Sedan tidigare är vi tyvärr väl bekanta med hur hot och sabotage drabbar köttbönder och företagare som föder upp pälsdjur. Miljöaktivismen har nu nått skogsbruket där medarbetare på skogsbolag larmar om hot, sabotage och angrepp på personalen.

Problemen med våldsbejakande aktivism riktad mot djurhållningen är välkända. Bortom ett mer sansat samtal om djurhållning och etik förekommer aktiviteter långt utanför lagens råmärken.

Det rör sig om våldsamma extremister som skrämmer djurägare att sälja sina djur och driver dem att lägga ned sina företag. Aktivisterna drar sig inte för att hota, trakassera och misshandla djurägare, jägare och deras familjer – till och med minderåriga barn drabbas.

Centerpartiet har agerat i denna fråga under många år och har lyft fram att svenska bönders trygghet behöver tas på större allvar. Förutom de problem det skapar för såväl våra duktiga svenska lantbrukare som för vår livsmedelsproduktion så skadar det hela tilltron till rättsstaten och vår demokrati.

Våra duktiga företagare borde mötas av tacksamhet för att de står upp för god djurvälfärd, öppna landskap och kvalitativ produktion. Att lantbrukare i stället riskerar att mötas av hot och våld är direkt avskyvärt.

Problemen har de senaste åren eskalerat, och omfattar såväl myndigheter som alla djurproducerande verksamheter inom lantbruket som till exempel ridskolor, pälsnäringen och forskningsanläggningar. Dessutom drabbas jägare och andra med anknytning till djur.

Hittills har skogsbruket varit relativt fredat trots att debatten stundtals varit het. Det är bra. Vi välkomnar en bred diskussion om hur skogen ska användas; om skogsskötsel, klimatnytta och biologisk mångfald.

Nu slår dock Sveaskog larm om upprepade aktivistiska åtgärder mot deras verksamhet och personal. Som vi kunde läsa i Dagens Nyheter den 26 april har medarbetare upprepade gånger utsatts för hot och trakasserier där bilar och kontor blir utsatta för sabotage. Enskilda medarbetare som har haft kläder med företagets logotyp har blivit påhoppade i fält och spottade på.

Företaget måste nu se över säkerhetsrutinerna för fältpersonalen och funderar på att placera ut vakter vid kontor. Varför? För att en del grupperingar i samhället ifrågasätter deras skogsbruksmetoder och således tar lagen i egna händer.

Precis som svenska bönder bidrar till att svensk livsmedelsproduktion och svensk välfärd så måste vi vara stolta över våra 330 000 enskilda skogsägare och de skogsbolag som verkar för att plantera, sköta, avverka och förädla den svenska skogen. Att skrämma och hota aktörer inom skogsbruket – oavsett om det är ett skogsbolag eller en enskild markägare – är helt oacceptabelt.

Centerpartiet kommer alltid att stå upp för de duktiga bönder och skogsägare som brukar sin egendom och sköter sig.

De gröna näringarna är viktigare än någonsin för vårt klimat och vår välfärd. Hat, hot och sabotage mot bönder eller skogsbrukare måste beivras hårt.

Kristina Yngwe (C)

landsbygdspolitisk talesperson

Peter Helander (C)

skogspolitisk talesperson