facebooktwittermail d

Stopp för nya våtmarker

Stopp för investeringar i våtmarker och mindre pengar till företagsstöd är några effekter när regeringen ska få plus och minus att gå ihop i landsbygdsprogrammets slutfas.