facebooktwittermail

Stopp för nya våtmarker

Stopp för investeringar i våtmarker och mindre pengar till företagsstöd är några effekter när regeringen ska få plus och minus att gå ihop i landsbygdsprogrammets slutfas.

Slut på stödpengar till våtmarker i landsbygdsprogrammet.
Slut på stödpengar till våtmarker i landsbygdsprogrammet. FOTO: HANS DAHLGREN

Regeringen beslutade förra veckan att skära bort stöd för drygt en halv miljard kronor från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Bakgrunden till beslutet är att miljöersättningar och andra jordbrukarstöd i programmet blivit så populära att budgetramen sprängts.