facebooktwittermail d

Stopp för gran på tallmark

Nya föreskrifter från Skogsstyrelsen ska sätta stopp för plantering av gran på tallmark. Men någon lösning på betesproblematiken, som ofta kan avgöra valet av trädslag, ger inte de nya föreskrifterna.