facebooktwittermail

Stopp för EU:s stöd till griskött

EU:s system för privat lagring av griskött stängs från och med fredagen den 4 mars.

Beslutet fattades vid torsdagens möte i EU:s förvaltingskommitté för animaliska produkter.

Systemet med privat lagring handlar om att stora mängder griskött fryses in för att undvika överskott på marknaden. Lagringen förhindrar därmed stora prisfall.

Omdebatterat system


Systemet är omdiskuterat eftersom det fungerar på kort sikt, men på längre sikt kan få motsatt effekt. Den dag lagren töms och det infrysta grisköttet kommer ut på marknaden kan nya överskott skapas. Något som lätt kan hindra prisuppgångar på griskött eller till och med skapa nya prisnedgångar.

Det är oklart när de fryslager som nu skapats i diverse EU-länder kommer ut på marknaden.

EU:s stöd till privat lagring av griskött har varit igång nästan en månad. Fram till torsdagen den 17 februari hade ansökningar för privat lagring för 129 000 ton griskött lämnats in.

Vid torsdagens möte beslutades att ansökningar som inkommit efter den 21 februari ska avvisas. Jan Olsson