facebooktwittermail d

Stölder ställer skolans skogsmaskiner

Gislaved

Sex skotare har blivit stående obrukbara i skogen, i ett fall i en månad, efter att förardatorer och säten stulits utanför Gislaved. John Deere har svårt att få fram reservdelar.

Efter att ha varit lugnt i ett och ett halvt år verkar stölder ur skogsmaskiner vara på väg uppåt igen. Segerstads Naturbruksgymnasium i Gislaved har på två veckor fått se sex skotare länsas på förardatorer, säten och även gripar.

Den första stölden ägde rum runt den 19 februari då två JD-skotare länsades. Eftersom datorn stals blev maskinerna obrukbara. En maskin kunde göras körklar efter två veckor. Men den andra står fortfarande still.

Två veckor senare slog tjuvarna till mot fyra JD-skotare från samma skola. Säten och datorer stals och dessa fyra står fortfarande still i skogen utanför Gislaved.

– Det är en förlust för oss som skola men allra mest för eleverna som förlorar körtid. Utbildningen är viktig, säger Per Gunnar Johansson, skogsbruksledare på Stora Segerstads Naturbrukscentrum.

Inställd undervisning

Tre veckors utbildning har fått ställas in på skolan som har undervisning på verkliga avverkningar. De elever som kunnat har stannat kvar på praktikplatser, andra har stannat hemma.

– Det här är ett samhällsproblem som måste åtgärdas. Hade detta hänt ett privat företag med en eller två skotare så är det inte säkert att de hade rett ut det. Det kunde ha blivit konkurs med de långa stillestånden, säger Per-Gunnar Johansson.

Stolarna har skruvats loss kompletta med spakar och paletter. Om man monterar bort armstöden kan de användas i andra maskiner som traktorer och lastbilar.

LÄS OCKSÅ: Så förklarar JD dröjsmålet

LÄS OCKSÅ: Allt färre stulna traktorer återfinns

LÄS OCKSÅ: Tullverket: EU förbjuder oss att stoppa stöldgods

LÄS OCKSÅ: Stölder nära att knäcka lantbrukare

LÄS OCKSÅ: Ny stöldvåg av traktorer

Kostnaden för att återställa skotarna ligger på 200 000 till 250 000 kronor styck vilket betyder att försäkringsskadan ligger uppåt 1,5 miljoner kronor. Under hösten och vintern har några stöldräder gjorts bland annat i Kalmar län och sydöstra Sverige. Tillsammans med tillgreppen i Gislaved kan den avmattning i stölder ur maskiner som kunnat skönjas i södra Sverige vara på väg att brytas.

Griparna bars ut för hand, den ena 120 meter, med hjälp av en bår gjord av massaved. Griparna väger 200 kilo eller mer.