facebooktwittermail

Fortfarande stökigt på pelletsmarknaden

Efterfrågan på träpellets stiger. Samtidigt påverkas marknaden fortfarande av obalanser som började redan hösten 2017.

”Det har inte rett upp sig än. Även om sågverken går för fullt är det fortfarande förseningar på råvaran”, säger Peter Granborn, om situationen på pelletsmarknaden.
”Det har inte rett upp sig än. Även om sågverken går för fullt är det fortfarande förseningar på råvaran”, säger Peter Granborn, om situationen på pelletsmarknaden. FOTO: HÄRJE ROLFSSON

En extremblöt höst stoppade avverkningarna och därmed sågverken i Baltikum 2017, och utan sågspån inga pellets. När Sverige sen fick en utdragen köldperiod under senvintern och våren 2018 kunde den inhemska bristen på pellets inte täckas med baltisk import. Situationen förvärrades av att svenska producenter och förbrukare efter en rad milda vintrar vant sig vid att ha små lager.