facebooktwittermail d

Stökig marknad stoppade gödselförsäljning

Lantmännen stoppade nyligen försäljningen av gödsel under tre dagar efter kraftiga prisökningar från leverantörerna.

– Det är en stökig marknad just nu och vi kan inte utesluta att det händer igen, säger Göran Larsson, Lantmännen.