facebooktwittermail d

”Stödpaket är inte lösningen på lantbrukets problem”

Regeringen tar inte tag i de verkliga utmaningar som lantbruket står inför. Istället tvingas man agera med hastigt framförhandlade stödpaket. Det behövs en ny politik, skriver John Widegren, Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson.

John Widegren (M)
Jordbruk ska klassas som miljöpåverkande istället för miljöfarligt, skriver John Widegren (M) i en debattartikel. FOTO: AXEL ADOLFSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ingen som är verksam inom jord- eller skogsbruk har missat att kostnaderna för drivmedel, gödsel, el med mera rusat under de senaste månaderna. Den ryska invasionen av Ukraina kommer att bidra till ytterligare prisökningar.

Under fredagen hålls en debatt i riksdagen om den ekonomiska situationen i de gröna näringarna. Regeringen kommer att säga att den nu agerat för att stärka jordbruket genom ett stödpaket på en miljard.

Moderaterna står bakom det stödpaket som presenterats, och var drivande bakom att merparten av miljarden används till att kompensera för de höga drivmedelspriserna. Samtidigt är vi bekymrade över regeringens bristande intresse för att stärka lantbruket.

Det har varit känt länge att det är små marginaler i svensk livsmedelsproduktion. Den svenska självförsörjningsgraden har sjunkit stadigt. Idag är vartannat mål mat i Sverige importerat. Det är en allvarlig utveckling när försämrad säkerhet stör leveranskedjor och klimatförändringarna leder till minskad livsmedelsproduktion i delar av världen.

Så här måste det inte vara. Finland har en självförsörjning på 80 procent. Det går att skapa villkor för ett starkt jordbruk, bland annat genom att lätta på bördorna från skatter, minska kostnaderna och förenkla regler. Tyvärr har regeringen och dess stödpartier gjort tvärtom under mandatperioden.

Regeringen vill höja skatten på diesel trots att den är bland de högsta i världen. Man har infört anmälningsplikt för minsta användning av grus på egen mark. Det ska krävas ett kostsamt tillstånd för att flytta på en stenhög om den legat över ett år. Man har inte avvärjt de absurda artskyddskrav som drabbar jord- och skogsbruk, och som medför kostsamma krav på fågelinventering för att få bruka marken. Och man har byggt ett elsystem med skyhöga elpriser de dagar då det inte blåser.

Lösningen på de gröna näringarnas utmaningar kan inte vara snabbt framförhandlade stödpaket. Det måste till en ny politik som tar tag i de verkliga problemen och som leder till en hållbar svensk livsmedelsförsörjning. Moderaterna föreslår bland annat:

• Omfattande regelförenklingar. Kostnaderna för företagens administration ska minskas med 30 procent, en regelförenklingskommission ska tillsättas. Det ska ställas krav på myndigheter att handlägga ärenden på rimlig tid.

• Sänkta skatter och avgifter. Skatterna på drivmedel ska sänkas och Moderaterna är det parti som sänker dem mest. Avgifter för tillsyn ska inte överstiga de faktiska kostnaderna och det ska vara slut på att ta betalt i förväg för tillsyn som inte sker.

• Reformera miljöbalken. Orimliga krav och hinder för odling ska tas bort. Generella biotopskydd bör ses över. Jordbruk ska klassas som miljöpåverkande istället för miljöfarligt.

• Se över beredskapen. Lagerhållning av samhällsviktiga varor ska återtas, och försörjningssäkerheten ses över för drivmedel, konstgödsel, utsäde och växtskyddsmedel.

Det här är förslag som kan göra riktig skillnad för de gröna näringarnas konkurrenskraft och motståndskraft såväl i normalläget som i kristider. Det är detta som debatten om de gröna näringarna bör handla om.

John Widegren (M)
landsbygdspolitisk talesperson