facebooktwittermail d

Stöd till regndrabbade ska utredas

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att lämna ett kompletterande förslag på ekonomiskt stöd till de jordbruksföretag som har drabbats av torka och efterföljande nederbörd under våren och sommaren.