facebooktwittermail

Stöd för upparbetning av brandvirke

Nu går det bra att söka pengar ut det tillfälliga stödet för upparbetning av virke som skadats i skogsbranden i Västmanland.

Regeringen har avsatt pengar och stödet omfattar virke som ska användas för energiproduktion.

Syftet är att kompensera skogsägare för det prisfall på energived som väntas efter branden.

Drabbade skogsägare kan få stöd med upp till 30 kronor per kubikmeter fast mått under bark för virke som har upparbetats, transporterats till väg och ska användas för energiproduktion.

Det är också möjligt att få förskott med upp till 20 kronor per kubikmeter för den virkesvolym som ska upparbetas.

Den som osäker på hur stor virkesvolym som kommer att upparbetas för energiändamål är välkommen att kontakta Skogsstyrelsen.

Myndigheten har tagit fram volymuppskattningar på fastighetsnivå som kan användas som underlag, även om det inte är exakta siffror.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.