facebooktwittermail d

Tillgängliga stöd kan underlätta generationsskifte

Det är mycket att tänka på om man planerar att ta över en föräldragård. Bland annat kan det vara bra att ta reda på vilka stöd som finns att söka, vilka av dem man är berättigad att söka och om man uppfyller villkoren.

Anna Törnfelt
Anna Törnfelt

Jag har tänkt ta över föräldragården inom närtid och skulle vilja ha hjälp med vilka stöd man kan söka? Jag har hört talas om startstöd, men vet att det finns fler stöd som gäller unga. Just nu oroar man sig för kostnadsläget och hur avräkningspriserna utvecklas. Det är en växtodlingsgård med nötköttsproduktion som jag tänker ta över.

Hälsningar Simon

Bra frågor, som jag ska försöka bena ut. Ett generationsskifte kostar en del och då kan de stöd som finns för unga göra nytta, så det är bra att veta vad man kan söka så att man kan planera när i tiden allt ska ske genomföras.

Är du under 40 år och är nyetablerad sedan högst fem år tillbaka så finns detta stöd för att underlätta etableringen. Det gör du i din SAM-ansökan och nyheter från 2023 är att arealen höjs från 90 hektar till 200 hektar av areal med gårdsstöd som man kan söka för. Ersättning är också höjd och blir cirka 109 euro per hektar. Du ska inte ha bedrivit någon annan jordbruksverksamhet innan. Du ska kunna visa att du är ansvarig för företaget och du ska bedriva jordbruk på och ha gårdsstöd för minst fyra hektar. Dessutom behöver du ha minst gymnasieexamen, som inte behöver vara inom lantbruk, eller motsvarande utländsk utbildning. Du kan annars söka för arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård eller rennäring från motsvarande tolv månaders heltidsarbete.

Startstöd kan sökas när man är nystartad och det gör man inom 24 månader från det att man startar upp eller tar över ett jordbruksföretag. Du är 40 år eller yngre och ditt företag ska vara inriktat på primärproduktion. Nytt är att man kan söka stödet på deltid eller heltid och då ska man arbeta minst 860 timmar per år för deltid och minst 1 720 timmar för heltid. Stödet är på 150 000 kronor för deltid och 300 000 kronor för heltid. 

Du ska göra en affärsplan för företagets utveckling som ska sträcka sig minst tre år och högst fem år framåt i tiden. Du ska planera en utveckling av företaget så du kan inte fortsätta med befintlig produktion för att kunna erhålla stödet. Precis som stödet för unga lantbrukare behöver du ha minst gymnasieexamen och så vidare för att uppfylla villkoren samt du ska ha sökt stödet senast 24 månader efter att du uppfyller villkoren för stödet. Jag rekommenderar att gå igenom villkoren ordentligt på Jordbruksverkets hemsida.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft kommer att ha en del nya regler och urvalskriterier. Generellt är att takbeloppet höjs till 2,4 miljoner kronor och du kan få 30 procent av investeringskostnaden i stöd. Är du under 40 år kan du få 40 procent, och bor du i de norra länen kan du få maximalt 3,5 miljoner kronor i takbelopp. Så här finns det ytterligare möjligheter att få mer pengar i stöd om du planerar någon investering. I samband med ett generationsskifte blir det oftast även en satsning i primärproduktionen och då kan investeringsstödet hjälpa till med likvida medel i företaget. Jag vill även här att man sätter sig in i villkoren för stödet så man uppfyller de krav som finns för att få en ansökan godkänd.

Lycka till med din framtidssatsning och hoppas att du kan räkna hem de medel som finns att söka.

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten