facebooktwittermail d

Stöd för ny brottsrubricering i riksdagen

Regeringen uppmanas ta fram en ny brottsrubricering för den typ av systematiska stölder som drabbar företagare och boende på landsbygden.

I går, torsdag, röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande om att regeringen bör se över möjligheten att införa en ny brottsrubricering för systematiska stölder, och även titta på straffrabatten.

En av motionärerna bakom tillkännagivandet, Johan Hedin (C), tror att ändringarna kan verka avskräckande på organiserade ligor som verkar på landsbygden.

Täcker systematisk brottslighet

Enligt en utredning om egendomsbrott som kom 2013 är de nuvarande straffskalorna tillräckligt omfattande för att täcka systematisk brottslighet. Utredningen bereds på regeringskansliet, vilket var S, MP och V:s anledning att vara emot tillkännagivandet.

Bland de motioner om straffrättsliga frågor som avslogs hörde förslag om hårdare straff både för grovt djurplågeri och för djurrättsaktivister som hotar och trakasserar djurägare.

LÄS MER: C vill införa nytt straff för stöldligor på landsbygden