facebooktwittermail

Stöd för märkning för djurvälfärd i EU

EU:s jordbruksministrar tror på en gemensam märkning av djurvälfärdsnivån på mat.

Länder som har skarpare nationell lagstiftning än EU:s får inte missgynnas av en djurvälfärdsmärkning, slår jordbruksministrarna fast.
Länder som har skarpare nationell lagstiftning än EU:s får inte missgynnas av en djurvälfärdsmärkning, slår jordbruksministrarna fast. FOTO: ELLINOR EKE GÖRANSSON

Vid veckans jordbruksministerråd gav EU:s medlemsländer sitt enhälliga stöd för en ny typ av EU-märkning för livsmedel. En djurvälfärdsmärkning bör följa striktare kriterier än vad EU:s lagstiftning kräver men inte diskriminera producenter i länder där djurskyddslagarna går längre än EU:s regelverk, anser ministrarna. Villkor under transport och slakt bör ingå i kriterierna för märkningen. EU-kommissionen har aviserat att de ska beställa en studie av vad en djurvälfärdsmärkning innebär. Medlemsländerna understryker att den eventuella administrativa bördan för ett märkningssystem måste ingå i analysen.