facebooktwittermail

Stöd endast till de som är värdiga

Stöd till jordbruket är ingen självklarhet längre, så mottagarna måste visa sig värdiga, varnar EU:s miljökommissionär Janez Potocnik.

BRYSSEL ATL
Janez Potocnik hade ett varningens ord till de som motarbetar försöken att göra den gemensamma jordbrukspolitiken mer miljöorienterad. Att liera sig miljöpolitiska mål kan vara en smart överlevnadsstrategi.

- Det är inte självklart att lantbruket får stöd, sa miljökommissionären när det var hans tur att tala under onsdagen på Forum for the Future of Agriculture i Bryssel.

Janez Potocnik betvivlar däremot inte att jordbruksstöden kommer att få en försvarlig del även av EU:s nästa långtidsbudget.

Men andra politiska områden behöver en större del av kakan än de fått tidigare, som forskning och utveckling. Fördelningen ville Janez Potocnik däremot inte gå in på.

- Vi har inte ens börjat diskutera det i kommissionen än. Sara Johansson