facebooktwittermail

Ny ägare driver Rolfs vidare

Stockhult Holding, som också äger sågverket i Glommersträsk, köper Rolfs såg av Setra för att återuppta verksamheten.

Rolfs såg, Kalix.
Rolfs såg, Kalix. FOTO: SETRA

Bakom Stockhult Holding står Peter Björnsson, som har en lång bakgrund av arbete med industriuppbyggnad och rationalisering inom Ikea. Det var också av Ikea som han 2018 köpte sågverket Glommers Timber i Glommersträsk. Då var ett av motiven att säkra råvaran till den verksamhet med träförädling som Peter Björnsson sedan 2012 driver i Litauen, och det litauiska företaget var redan då en av Glommers Timbers största kunder.