facebooktwittermail d

Stigande virkespriser höll upp Sveaskog

Sveaskogs minskade avverkningar motverkades av stigande virkespriser under 2022. Utdelningen till staten föreslås bli 1,15 miljarder kronor.

Timmervälta med lapp från Sveaskog.
Sveaskogs beslut att minska avverkningarna med 1,2 miljoner kubikmeter började märkas under fjolåret men kompenserades av stigande virkespriser. FOTO: ULF ARONSSON

Sveaskog ökade nettoomsättningen under 2022 med 12 procent, till 7,8 miljarder kronor, jämfört med 2021. Det operativa rörelseresultatet var 1,4 miljarder kronor, en ökning med knappt två procent jämfört med i fjol, där vinsten av ökade virkespriser med 15 procent motverkades av lägre avverkning i egen skog och ökande kostnader för både avverkning och vägar.