facebooktwittermail d

Stigande priser på jordbruksmark

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige förra året ökade med 8 procent, jämfört med 2014. Det visar den senaste statistiken från Jordbruksverket.

FOTO: ANN LINDÉN

I genomsnitt kostade en hektar åkermark 72 500 kronor 2015. Motsvarande siffror för betesmark var 27 100 kronor per hektar – en ökning med 6 procent jämfört med året innan.

Ökning med 31 procent

Den största ökningen stod Götalands södra slättbygder för. Där steg priset på åkermark med hela 31 procent jämfört med 2014 och landade slutligen på 202 700 kronor per hektar åkermark.

I Götalands mellanbygder ökade i stället priset på betesmark rejält, och steg 21 procent, vilket ger ett pris på 86 800 kronor per hektar.

Sämst i Övre Norrland

Övre Norrland har det lägsta genomsnittspriset för åkermark med 15 500 kronor per hektar. Där ligger även priset för betesmark 2015 på bottennivån 4 400 kronor.

Fotnot: Beräkningarna för år 2015 baseras på alla försålda lantbruksfastigheter år 2015 där ansökan om lagfart genomförts.