facebooktwittermail d

Stigande priser draglok när Sveaskogs volymer minskade

Med 10 procent bättre betalt för timret och 50 procent upp för massaveden kunde Sveaskog förbättra resultatet trots minskade leveransvolymer.