facebooktwittermail d

Stigande efterfrågan på lägre kvaliteter

Priset på massaved och bränsleved har gått upp under tidig höst. När efterfrågan stiger på lägre kvaliteter kan det bli en sortimentsvandring på virkesmarknaden.