facebooktwittermail d

Stiftet: ”Vi var inte överens överhuvudtaget”

Olika syn på vad arrendeavtalet skulle omfatta och vem som skulle betala vad ligger bakom konflikten om Glostorps gård. Det menar stiftets egendomsförvaltare Per-Erik Hallin.

Glostorps gård väntar nu på en ny arrendator.
Glostorps gård väntar nu på en ny arrendator. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Mjölkproducenterna Torbjörn och Mona Malmkvist menar att Göteborgs stifts agerande är orsaken till att deras bolag gått i konkurs och att de tvingats lämna den stora mjölkgården utanför Falkenberg. De och stiftet är oense om mycket – men att det gick fort vid tillträdet råder det inga delade meningar om. Så fort att inget kontrakt blev skrivet.

När Göteborgs stift köpte konkursboet efter den förre ägaren på Glostorps gård blev det bråttom att hitta en lösning för hur verksamheten skulle drivas vidare.

– Ladugården var full med djur som måste tas om hand, och det var 2018 med foderbristen som var det året. Så fokus låg på andra saker, säger Per-Erik Hallin, egendomsförvaltare på Göteborgs stift om varför det inte skrevs något avtal från början.

Torbjörn och Mona Malmkvist anser att det är stiftets agerande som ligger bakom konkursen.
Torbjörn och Mona Malmkvist anser att det är stiftets agerande som ligger bakom konkursen. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Önskemål om renoveringar

Men alla parter var överens om att ett sådant skulle tas fram och skrivas under efter att det skett en upprustning och en tillträdessyn.

– Men sedan drog det ut på tiden eftersom det tillkom nya önskemål om renoveringar. Och då kunde vi konstatera att vi inte var överens överhuvudtaget.

Den första fakturan från stiftet kom vid halvårsskiftet 2019. Vilket enligt Per-Erik Hallin var vad man kommit överens om:

– Men vi hade också enats om att om de tog en hel del av kostnaderna och om det går jämnt upp med arrendet så blir det inget till oss första åren. Sedan fick vi en faktura i slutet av maj 2020 som gällde fakturor från 2018 och framåt. Men de har vi bestridit för det måste vara mycket mer tydligt vad det gäller, hur det gäller och när.

Per-Erik Hallin, egendomsförvaltare Göteborgs stift.
Per-Erik Hallin, egendomsförvaltare Göteborgs stift. FOTO: KRISTIN LIDELL/GÖTEBORGS STIFT

Oklart inför nya arrendatorer

Om det är för några nya arrendatorer att bara flytta in går inte att säga, menar Per-Erik Hallin, det beror på vad som finns eller inte finns på gården. Men i övrigt ska det inte vara några problem att tala om, säger han.

– Vi har gjort en elbesiktning och det var några lysrör som inte fungerade, och en tvättmaskin där luckan var trasig om jag inte missminner mig. Vattnet är det inget problem med för det gjordes en kontroll när det var en diskussion om det. Då fick jag den uppfattningen utifrån de analyser som gjordes att det inte var något fel på vattnet.

Men han är medveten om att det varit problem med att avloppsvatten runnit fel.

– Det fanns en arbetarbostad på gården som de hade till sina anställda. Och där finns det problem som upptäcktes vid en kontroll, men vi ska åtgärda det. När Miljö- och hälsovårdsnämnden konstaterade detta sa vi till arrendatorerna att de inte fick ha boende i huset, på grund av det inte har ett godkänt avlopp.

Begär in intresseanmälan

Nu håller stiftet på att hitta nya arrendatorer till gården.

Får de samma villkor som paret Malmkvist?

– Vi begär in intresseanmälan med arrendesumma. Sedan får vi välja utifrån vad som kommer in, säger Per-Erik Hallin.

Har stiftet något ansvar för konflikten?

– Göteborgs stifts prästlönetillgångar har strävat efter att lösa den uppkomna situationen utan konflikt men det har inte varit möjligt.

Paret Malmkvist menar att kyrkans agerande ligger bakom konkursen, hur ser du på det?

– Göteborgs stifts prästlönetillgångar har agerat på så sätt som varit tvunget utifrån rådande omständigheter och M&T Mjölks agerande.

Var konkursen för M&T Mjölk ofrånkomlig?

– Omöjligt att svara på. Har inte haft insyn i företagets ekonomi eller förutsättningar.

LÄS MER OM GLOSTORP:

Efter tvisten – nu går de i konkurs

Rekonstruktören: ”Kyrkan borde visa större omsorg”

Sveriges Jordbruksarrendatorer: ”Riktigt illa”

Mjölkbönder i tvist med Svenska kyrkan

Fembarnsfamilj tog över storgården

Mjölkgård i konkurs efter bankens nej

Göteborgs stift

Investerade enligt årsredovisningen för 2019 totalt 6,2 miljoner kronor i nya gödselbrunnar och foderfickor på Glostorps gård som de köpte 2018 för 21 miljoner kronor.

Äger totalt

Jordbruksmark: 2 199 hektar

Skogsmark: 25 660 hektar

Impediment: 2 674 hektar

Övrig mark: 1 057 hektar

Avdelningen som sköter utarrenderingen av jordbruksmark heter Prästlönetillgångar. Verksamhetsåret 2019 hade man ett resultat från jordbruksdelen på 2,4 miljoner kronor vilket var 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Vinstmarginalen på jordbruksmarken var för 2019 enligt årsredovisningen 44 procent, vilket var femårslägsta. 2018 var motsvarande siffra 71 procent.

Marknadsvärdet för stiftets jordbruksfastigheter uppskattas till 221 miljoner kronor. De pengarna har gett en avkastning på 12 procent under verksamhetsåret 2019.