facebooktwittermail d

Lokal strategi kombinerar skogsbruk med naturvärden

Stiftelsen Skånska Landskap som förvaltar skog åt sex stiftelser har antagit en ny skogsbruksstrategi som ska ge färre kalhyggen och en lönsam klimatanpassad produktion.