facebooktwittermail

Stenvalls kör så det ryker

Stenvalls Trä i norrländska Sikfors ökar produktionen av både sågade varor och pellets.

I mars inför företaget treskift och helgskift. Målet är öka den nuvarande årsvolymen på 170 000 kubikmeter färdig trävara.

Från virkessäsongen 2011-2012, som inleds i augusti, ska volymerna upp till 200 000 kubikmeter. Från virkessäsongen 2012/2013 gäller 220 000 kubikmeter.

- Så är det tänkt och sedan beror det naturligtvis på marknaden, säger vd Folke Stenvall till Norrbottens-Kuriren.

Ökar även pellets


Produktionsökningen är möjlig genom ett köp av anläggningen Lövholmen i Piteå. Där finns de justerverk och torkar som Stenvalls ska använda.

Produktionen av pellets ska, enligt företagets planer, öka från 10 000 till 30 000 ton per år.

Familjeägda Stenvalls Trä har tio anställda på Lövholmen, 15 vid träanläggningen i Luleå och 100 i Sikfors. Därtill finns byggvaruhus.ATL.nu