facebooktwittermail d

Stenvalls köper Seskarö

Stenvalls trä i Sikfors blir ny ägare till Sveaskogs nedlagda sågverk på Seskarö.

Det är framför allt maskinerna från Seskarö som Stenvalls trä är ute efter, i samband med köpet.

– Vår avsikt med förvärvet är att använda en mindre del av utrustningen på våra övriga produktionsenheter. Vi har i dagsläget inga planer på att starta sågproduktion på Seskarö men det är en fin anläggning och vi ser givetvis att det finns goda möjligheter för framtiden, säger Anders Nordmark, VD för Stenvalls Trä AB i ett pressmeddelande.

Sågverksamheten på Seskarö har inte varit i drift sedan 2012. Ägaren Sveaskog har sedan dess letat efter intressenter som velat köpa hela eller delar av sågen.

Enligt tidningen Norrländska socialdemokraten kommer Stenvalls trä använda Seskarömaskinerna till att starta sågverk i Örarna, där de i dag har en måleri- och hyvellinje.

Sveaskog å sin sida är också nöjda med affären.

– Vi har jobbat en längre tid för att sälja sågen och det känns bra att komma till ett avslut. Förhandlingarna med Stenvalls har varit konstruktiva, säger Per-Olof Wedin, VD på Sveaskog.