facebooktwittermail

Stenmursgrupp ska minska motsättningar

Femton lantbrukare har åtalsanmälts av länsstyrelsen i Kalmar för brott mot biotopskyddet under 2019 och 2020. I många fall gällde anmälningarna stenmurar.

Nu aktiveras den öländska stenmursgruppen för att minska motsättningarna.

Stenmur på Öland.
Stenmur på Öland. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Under förra hösten bedrev länsstyrelserna en nationell tillsynsinsats kring biotopskyddet.