facebooktwittermail d

Stenkrossen återvinner gamla byggnader

Genarp

Om man har behov av bärlager för grunder eller vägar kan det löna sig att återvinna sina gamla sten- och betongbyggnader när de rivs. På det sättet slipper man kostnader både för att transportera bort det gamla materialet och köpa in nytt.