facebooktwittermail d

Stenhög vid åkern klassas som biotop

Växjö

Stenhögen i åkerkanten åtnjuter generellt biotopskydd, i alla fall om den har legat där i mer än ett år.

Vill du flytta på stenarna krävs det dispens från länsstyrelsen. Oftast beviljas dispensen men det kostar 2 900 kronor varje gång du söker.