facebooktwittermail d

Stenhård konkurrens om slaktdjuren

Slakteriernas konkurrens är knivskarp. För de stora i branschen, KLS Ugglarps och HK Scan, är samarbeten med regionala slakterier allt viktigare. Och fajten om slaktdjuren kommer inte att svalna under nästa år.