facebooktwittermail

Stenhård konkurrens om slaktdjuren

Slakteriernas konkurrens är knivskarp. För de stora i branschen, KLS Ugglarps och HK Scan, är samarbeten med regionala slakterier allt viktigare. Och fajten om slaktdjuren kommer inte att svalna under nästa år.

”Vi är tvåa på gris och klart störst på lamm”, säger Magnus Lindholm, operativ chef på HK Scan Sverige.
”Vi är tvåa på gris och klart störst på lamm”, säger Magnus Lindholm, operativ chef på HK Scan Sverige. FOTO: MOSTPHOTOS

Ökande efterfrågan på svenskt kött driver de stora aktörerna att köpa in djur över större geografiska områden. Med slaktsamarbeten blir transporttiderna till slakteriet rimligare. Det är enklare att transportera hem slaktkropparna till sina egna anläggningar än att frakta levande djur.