facebooktwittermail d

Stelbenta körregler drabbar hästar

Kör- och vilotidsreglerna är till ständig diskussion inom åkerinäringen - och ibland kan reglerna drabba hästtransportörerna.

Förare kan bli tvungna att stanna med hästarna, bara några mil från målet. Och även om föraren vilar under en hästtävling, så uppfylls inte lagstiftningen då det räknas som arbetstid.

En större samordning efterlyses mellan Jordbruksverket och polisen så att tillämpningen av reglerna kan samordnas.
Det framkom vid ett möte när Urban Blomqvist, Hasse Larsson och Christer Dahlén från Urbans Hästtransporter mötte Lotta Finstorp och Sten Bergheden, båda ledamöter i riksdagens trafikutskott för Moderaterna, skriver Svensk Åkeritidning på nätet.

Hästtransportörerna ville även se fler utbildade poliser som kan reglerna som gäller vid djurtransporter, samt att lagstiftningen kring kör- och vilotiderna ses över så att de inte krockar med djurskyddslagstiftningen. ATL.nu