facebooktwittermail d

Stenhårt övertygad om styrkan med regenerativt

Götlunda

450 hektar ska bli över 3 000 med hjälp av lantbrukarna i trakten. Stefan Schörling är övertygad om att Hasta Gårds regenerativa samodlingsmetod är framtiden och den hållbara vägen på flera generationers sikt.