facebooktwittermail d

Gård: ”Inför speciell manual och använd EU-krisfonden”

Nu flaggar Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, för att fler problem kan dyka upp i torkans spår. I synnerhet kan länsstyrelsernas kontroller i sommar drabba redan krisande lantbrukare.

Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder ser många problem men också lösningar för foderbristen.
Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder ser många problem men också lösningar för foderbristen.

– Många gårdar har det så pass pressat att när länsstyrelserna nu gör sina kontroller kommer man få anmärkningar på till exempel foder. Lantbrukare som får anmärkningar kommer få sina utbetalningar senare vilket blir en katastrof för många som redan nu har det svårt, säger Stefan Gård.

Speciell manual

Stefan Gård föreslår att Jordbruksverket tar fram en särskild manual som kan ges till kontrollanterna i förhand så att de vet hur de ska agera i det pressade läge som nu råder för lantbruket.

– Det är många kontrollanter som bara jobbar över sommaren och då måste de få klara instruktioner vad som gäller i dessa speciella tider. Jag tycker inte att de ska stoppa kontrollerna men jag tycker att de borde finnas en speciell manual som specifikt handlar om detta krisläge som vi hamnat i och att de vågar göra vissa undantag, säger Stefan Gård.

På Jordbruksverket förstår man problemen men någon särskild manual går inte ut till kontrollanterna. Däremot har Jordbruksverket lagt in tilläggsinformation till den vanliga manualen som kontrollanterna använder sig av.

– Dels finns tilläggsinformationen med undantagen av skörd på träda och fokusarealer. Men i den vanliga manualen finns även information om hur kontrollanterna ska agera vid så kallade force majeure. För undantag som varje länsstyrelse beslutar om så hanteras de i själva handläggningen men själva kontrollförfarandet genomförs som vanligt, säger Kristina Matsson, enhetschef för handel och marknad på Jordbruksverket.

Krisfond till slakterierna

Fler konsekvenser av torkan kommer i höst då allt fler kan tvingas att slakta sina djur på grund av foderbristen. Detta gör att köerna till slakterierna blir långa men också att priset för kött kan falla.

– Köerna till slakterierna kommer bli långa och mycket kött kommer att behöva frysas in. Det är inte optimalt men det är så de måste göra. Ett problem som uppstår är att det priserna faller för köttet men också att kostnaderna för att frysa in ökar. Det blir en väldigt pressad situation för slakterierna, säger Stefan Gård.

Han föreslår att den krisfond som finns i EU borde användas till slakterierna.

– Den borde användas så att priset inte urholkas. I nuläget går EU in med en krisfond för arealersättning och det är såklart bra, men det finns stora ekonomiska konsekvenser på djursidan. Bristen på fodret och pressen på slakten kommer hålla i sig länge och därför borde krisfonden användas till slakterierna så att priset kan hållas uppe när man fryser in, säger Stefan Gård.

Än så länge är det oklart om krisfonden kommer att användas och Jordbruksverket säger att frågan diskuteras löpande på Landsbygdsdepartementet.

– Det gäller ju flera länder och situationen är svår i till exempel Danmark och Baltikum också. Det är något som hela tiden diskuteras, säger Håkan Henriksson, på Jordbruksverket.

LÄS OCKSÅ: Jordbruksverket ger dispens för att skörda träda

LÄS OCKSÅ: Lööf (C) tar upp torkan i talet