facebooktwittermail d

Statsveterinär får JO-kritik

JO riktar stark kritik mot myndigheternas hanteringen av Lars-Olof Lundgren och hans Lotinfällor för vildsvinsfångst.

Justitieombudsmannen (JO) Hans-Gunnar Axberger ger Lars-Olof Lundgren rätt. Statsveterinären Torsten Mörner vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) var jävig när har var delaktig i ett projekt om vildsvinsfällor, eftersom han samtidig är ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Ingen tvekan


JO skriver att "Det råder ingen tvekan om att dessa omständigheter medfört att jäv förelegat för Torsten Mörner" och hänvisar till omständigheterna att Jägareförbundet "bedriver försäljning av jaktutrustning, däribland en för vildsvinsjakt typgodkänd fälla."

Samtidigt bedrev Jägareförbundet en process mot Lars-Olof Lundgren i Marknadsdomstolen om hans vildsvinsfällor.

Naturvårdsverket kritiseras


Även Naturvårdsverket, som gett SVA uppdraget, kritiseras av JO. De måste ha känt till att Torsten Mörner skulle ansvara för delar i projektet och det strider mot grundlagens objektivitetskrav, menar JO.

Eftersom Torsten Mörners medverkan i vildsvinsprojektet avbröts i mars 2010 JO menar JO att "vidare förtroendeskador har förebyggts".

Fortsatt utredning


Men JO:s utredningar om vildsvinsfällorna är inte klar. Nu kommer nästa del.

Lars-Olof Lundgren anmälde även Naturvårdsverkets hantering av hans ansökan om typgodkännande av två fällor.
Han fick aldrig något godkännande för vildsvinsfångst, samtidigt som en annan fälla, på oklara grunder, godkändes.

Härje Rolfsson