facebooktwittermail d

Statskontoret följer upp sågning av Jordbruksverket

Myndigheten ska analysera om Jordbruksverket är bättre rustat för den kommande stödreformen än den var vid den förra.

Stödstrulet på Jordbruksverket har kostat pengar för både bönder och stat. Arkivbild.
Stödstrulet på Jordbruksverket har kostat pengar för både bönder och stat. Arkivbild. FOTO: PER EMGARDSSON

Nästan fem år efter att Statskontoret riktade skarp kritik mot Jordbruksverket för hur det administrativa systemet hanterades i den senaste jordbrukspolitiska reformen är det dags att följa upp om de rekommendationer som gavs då har hörsammats. Statskontoret har fått ett regeringsuppdrag att analysera hur redo verket är att ta sig an den kommande reformen, där nya IT-administrativa utmaningar väntas. Myndigheten ska också bedöma om reformen innebär minskade kostnader för Jordbruksverket. Uppdraget ska vara klart senast den 10 mars 2022. Det nya stödsystemet ska börja gälla 2023.

LÄS MER: Slutspurt mot klar Capreform

LÄS MER: Minst 60 miljoner kronor i stöd ska betalas tillbaka

LÄS MER: Skarp kritik mot Jordbruksverket