facebooktwittermail

Statistik om skogsmark ger följdfrågor

Till slut är den nya officiella statistiken om skogsmark klar. Men frågan är om den kommer att dämpa debatten.

Enligt den nya statistiken från SCB, Skogsstyrelsen och SLU är 9 procent av Sveriges skogsmark formellt skyddad.
Enligt den nya statistiken från SCB, Skogsstyrelsen och SLU är 9 procent av Sveriges skogsmark formellt skyddad. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Det har länge funnits vitt skilda uppfattningar om hur mycket skogsmark som egentligen är avsatt i Sverige. Men någon samlad officiell statistik har inte funnits. Tills nu.