facebooktwittermail

Upp och ner för skogscertifieringarna

Skogscertifieringen FSC:s areal i Sverige har åkt berg- och dalbana de senaste åren.

I nuläget är 41 procent av den enskilt ägda skogen certifierad.
I nuläget är 41 procent av den enskilt ägda skogen certifierad. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Av senaste statistiken kan man få intrycket att FSC har gjort ett jättekliv uppåt. Den anslutna arealen har ökat med 47 procent.